Ποτοποιία Αφοι Ρουσάλη Α.Ε.

Ποτοποιία Αφοι Ρουσάλη Α.Ε. - Παραγωγή και εμφιάλωση αλκοολούχων ποτών


Από το 1948, η εταιρεία Ποτοποιίας Αφοι Ρουσάλη Α.Ε. ασχολείται με την απόσταξη ούζου και την παραγωγή και εμφιάλωση αλκοολούχων ποτών. Μια οικογενειακή επιχείρηση που συνεχίζει την παράδοση, συνδυάζοντας την πείρα με την σύγχρονη τεχνογνωσία και την νέα τεχνολογία, κατέχοντας μια εκ των κυρίαρχων θέσεων στην ελληνική αγορά.

Η εταιρεία Ποτοποιίας Αφοι Ρουσάλη Α.Ε. διαθέτει στην αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, τα οποία χαρακτηρίζονται από τις εξαιρετικές και αυστηρά επιλεγμένες πρώτες ύλες, την άριστη τεχνολογικά επεξεργασία τους, το αυτοματοποιημένο σύστημα παραγωγής και εμφιάλωσης, καθώς και την υψηλή αισθητική των συσκευασιών της.

Από τον Ιανουάριο του 2004 η εταιρεία Ποτοποιίας Αφοι Ρουσάλη Α.Ε. λειτουργεί στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της, έκτασης 13.000 τ.μ. στο Σχηματάρι Βοιωτίας.

Στις δραστηριότητες της εταιρείας Ποτοποιίας Αφοι Ρουσάλη Α.Ε. περιλαμβάνονται: οι εξαγωγές στην Ευρώπη και σε τρίτες χώρες και οι εισαγωγές έτοιμων προϊόντων.

Επιπρόσθετα, έχουμε εγκαταστήσει και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης που εκπληρώνει τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2008 καθώς επίσης και το σύστημα H.A.C.C.P. που είναι σύμφωνο με τις συστάσεις της FAO/WHO CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION - CAC/RCP1 - 1969, Rev. 4 (2003) incl. Annex.

manolakos web services

Top Desktop version